Uncategorized

đéo ai quan tâm đâu

nếu không em thì ai

Em, người đang cô độc, tủi thân, khóc lóc vật vã, nhục nhã ê chề.

Em, người đang hạnh phúc, lâng lâng, vui sướng tràn trề, bay cao hơn đập đá.

Em, người đang không cảm thấy gì cả và khổ sở vô cùng vì không cảm thấy gì cả.

Nếu em biết rằng đéo ai quan tâm thì em có thôi đau khổ / vui sướng / hay cảm thấy bất cứ điều gì em đang cảm thấy hay không?

Anh nói thật đấy, không đùa. Chuyện này nghiêm trọng hơn là em tưởng. Bởi vì hình như em đang làm tất cả những gì em làm và em đang cảm thấy những gì em cảm thấy, bởi vì em cần/muốn/căm ghét/sợ hãi sự quan tâm của người khác.

Nhưng đéo ai quan tâm đâu. Người ta cũng như em, ai cũng chỉ quan tâm đến chính mình mà…

View original post 562 more words

Advertisements
Standard